Etusivu / Ajankohtaista

Robert Rakennus Oy on nyt osa Oma Yhtiöt Oy:tä

 

Lähiökunnostajat ja Robert Rakennus sekä TL Works ovat yhdistyneet korjausrakentamisen vahvaksi erikoisosaajaksi, jonka uusi yhteinen nimi 6.10.2017 alkaen on Oma Yhtiöt Oy

Yhdistyminen mahdollistaa vahvan kasvun ja uusia ratkaisuja kiinteistönomistajille 

Suomen Lähiökunnostajat Oy ja Robert Rakennus Oy sekä TL Works Oy kuuluvat Korona Invest Oy:n ke-räämään yritysryhmään. Toiminnan selkiyttämiseksi konsernille ja tytäryhtiöille on valittu uudet nimet

Kolmella liiketoiminta-alueella toimivat yhtiöt palvelevat asiakkaitaan korjausrakentamisessa, uudisrakenta-misen rakennusosatoimituksissa sekä parvekkeiden lasi, alumiini- ja teräsrakenteissa. Konsernin liikevaihto kasvaa kuluvalla tilikaudella yli 35 milj. euroon. Tavoitteena on vähintään 20 prosentin kasvua vuosittain. Yh-tiön toimitusjohtajana jatkaa Janne Sievänen.

Korjausrakentamisen tuotannon arvo oli viime vuonna 12,2 miljardia euroa, mikä ylitti uudisrakentamisen tuotannon arvon jo kolmatta vuotta peräkkäin. Olemassa olevan rakennuskannan korjaustarpeet ylläpitävät tasaista kasvua vielä seuraavalla vuosikymmenellä ja luovat edellytykset erikoisosaajien uusille ratkaisuille.

Oma Saneeraus Oy on merkittävä julkisivujen perusparannusten palveluntarjoajista Etelä-Suomessa. Yksi-kön tärkeimmät asiakkaat ovat kasvukeskuksissa sijaitsevat vuokratalo-, asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt sekä isännöitsijätoimistot. Yksikön budjetoitu liikevaihto kuluvalle tilikaudelle on 16 milj. euroa.

Oma Rakennus Oy on vaativien muurausten, rappausten, julkisivusaneerausten ja pellitystöiden asiantuntija. Yksikön muurausperinteet juontavat juurensa 1800-luvulle. Yksikön budjetoitu liikevaihto on 16 milj. euroa.

Oma Parveke Oy on vaativien lasi-, alumiini ja teräsrakenteiden moniosaaja ja kehittäjä. Yksikön budjetoitu liikevaihto kuluvalle tilikaudelle on 3 milj. euroa

Korona Invest Oy on yrittäjävetoisesti toimiva pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiö, joka on erikoistu-nut liikevaihdoltaan 2-20 milj. euron suuruisten kasvuyritysten rahoittamiseen.

Lisätietoja: 

Oma Saneeraus Oy, Oma Parveke Oy ja Oma Rakennus Oy 

Toimitusjohtaja Janne Sievänen puh. 050 591 2340, etunimi.sukunimi(a)omayhtiot.fi

Johtaja Matti Kuokkanen
puh. 050 378 2055, etunimi.sukunimi(a)omayhtiot.fi 

Oma Yhtiöt Oy 

Hallituksen puheenjohtaja
Korona Invest Oy:n toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki puh. 050 337 6969, etunimi.sukunimi(a)koronainvest.fi

Palaa

http://www.robertrakennus.fi/uploads/images/kuvanostot/ACCamera_1_1_1_1_1.jpg