Etusivu / Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Seuraavassa "Sivuston ylläpitäjä", sivuston ylläpitäjän yhteystiedot löytyvät ylläpitäjän kotisivulta

Rekisterin nimi
Nettiavain Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palveluiden tuottamiseen ja palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle sekä laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, viestinnän tunnistamistietoja kuitenkin vain asiakkaan suostumuksen nojalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi
Yrityksen nimi
Yritystunnus
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Verkkosivujen osoite
Suoramarkkinointikiellot ja – suostumukset
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
Laskutukseen liittyvät tiedot
Verkkovierailut ja käynnit sivustolla
Asiointien tiedot, muistiinpanot, tapaamiset, yhteydenotot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot on saatu asiakkaalta

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

Tietojen siirto Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Koko henkilöstöllä ja Optinetin lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja Viestintäviraston määräyksiä.

http://www.robertrakennus.fi/uploads/images/kuvanostot/tyokaluja1.gif